hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 69 k ACC03

Musí byť medzi aktivitami projektu uvedený „projektový manažment“ alebo ho stačí popísať v príslušnej časti žiadosti o projekt?

Formulár žiadosti o projekt umožňuje maximálne 8 aktivít. Riadenie projektu je vyčlenené ako samostatná aktivita (kapitola 4 vo formulári žiadosti o projekt), ktorá je následne aj samostatne previazaná s rozpočtom projektu (kapitola 14. príručky pre žiadateľa“).