hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 68 k ACC03

Musia byť publicita a „propagácia + diseminácia“ uvedené ako samostatné aktivity?

Správca programu odporúča postupovať v zmysle základných pravidiel pre definovanie projektových aktivít, ktoré sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (najmä kapitola 3.2 „Aktivity projektu“, 14.1 „Odporúčaná úroveň podrobnosti rozpočtu“).