hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 67 k ACC03

Akým spôsobom je potrebné stanoviť štruktúru aktivít v žiadosti o projekt?

Je výhradne na rozhodnutí žiadateľa, akú štruktúru projektových aktivít zvolí, pri dodržaní podmienok výzvy. Správca programu odporúča postupovať v zmysle základných pravidiel pre definovanie projektových aktivít, ktoré sú uvedené v Príručke pre žiadateľa (kapitola 3.2 „Aktivity projektu“).