hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 66 k ACC03

Je potrebné pri predkladaní žiadosti o projekt predložiť prieskum trhu?

Nie. Žiadateľ je povinný predložiť žiadosť a povinné prílohy v zmysle kapitoly 1 „Základné údaje a podmienky“. Správca programu však odporúča žiadateľovi predložiť do žiadosti o projekt akúkoľvek podpornú dokumentáciu, ktorá dokumentuje východiská projektu, ako nepovinné prílohy (časť 11.2 žiadosti o projekt). Vhodnosť a uskutočniteľnosť navrhovaných aktivít na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy vzhľadom na východiská projektu bude hodnotená v odbornom hodnotení žiadostí o projekt v zmysle prílohy 4 k výzve „Výberové kritériá“.