hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 65 k ACC03

Sú cestovné náklady pri organizácii workshopov v rámci osvetových aktivít v iných školách, ktoré nie sú partnerom projektu, považované za oprávnené náklady? 

V zásade áno. Zároveň však platí, že oprávnenosť výdavkov sa posudzuje pri hodnotení žiadosti o projekt individuálne, v kontexte cieľa predloženého projektu, navrhovaných projektových aktivít a podmienok oprávnenosti definovaných v kapitole 5 výzvy.