hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 63 k ACC03

V akom jazyku sa predkladajú prílohy k žiadosti o projekt: plán vzdelávania v oblasti zmierňovania a prispôsobovania sa zmene klímy a súhlasy zriaďovateľa s technickými opatreniami?

Tieto prílohy žiadateľ predkladá štandardne v slovenskom jazyku.

V zmysle výzvy (kapitola 12. „Predloženie a hodnotenie žiadosti o projekt“) sa povinne v anglickom jazyku predkladá žiadosť o projekt, rozpočet projektu a príloha 6b vyhlásenie o partnerstve, v prípade zahraničného partnera (ak relevantné).