hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 60 k ACC03

Je potrebné predložiť energetický audit/certifikát v prípade fotovoltaiky? 

Žiadateľ je v zmysle výzvy (kapitola 1 Základné údaje a podmienky) povinný predložiť ako povinnú prílohu žiadosti o projekt energetický audit/certifikát, príp. iný dôveryhodný zdroj v prípade, ak plánuje v rámci projektu realizovať technické mitigačné opatrenie, zamerané na úsporu energií a zníženie emisií skleníkových plynov.  

Fotovoltaika je považovaná za mitigačné opatrenie. V zmysle prílohy 3 príručky pre žiadateľa musí byť pri obnoviteľných zdrojoch energie dodržaná podmienka, že musia nahrádzať pôvodný zdroj energie. 

Žiadateľ energetickým auditom /certifikátom dokladuje: 

  1. na začiatku realizácie projektu aktuálny stav spotreby energií a emisií skleníkových plynov (pôvodný zdroj, ktorý sa nahrádza fotovoltaikou) a 
  2. na konci projektu po realizácii príslušného mitigačného opatrenia dosiahnutý stav spotreby energií a zníženia emisií skleníkových plynov (pre nainštalovanú fotovoltaiku).