hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 59 k ACC03

Definuje správca programu presné parametre na priepustné povrchy?

Správca programu nedefinuje konkrétne parametre pre tzv. priepustné povrchy. Je na rozhodnutí žiadateľa, aké priepustné povrchy do projektu začlení. Pri plánovaní projektu je však potrebné mať na zreteli, aby jeho jednotlivé výdavky boli zdôvodnené v kontexte cieľa výzvy.