hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 56 k ACC03

Ak je partnerom projektu škola a bude sa na jej pozemku realizovať „tvrdá“ aktivita, je potrebné predložiť súhlas zriaďovateľa aj za partnera?

Áno, podmienka sa vzťahuje aj na partnera. Partner musí doložiť súhlas zriaďovateľa, vlastníka, príp. správcu budovy školy/školského areálu s realizáciou technických opatrení.