hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 55 k ACC03

Sú oprávnenou aktivitou exkurzie v rámci regiónu so zameraním na projekt?

Exkurzie je možné považovať za oprávnené len ak budú súvisieť so zameraním projektu, prepojené na realizované opatrenia projektu v zmysle výzvy a budú tak dlhodobo plniť výchovno-vzdelávaciu funkciu aj počas udržateľnosti projektu.

Oprávnenosť a opodstatnenosť navrhovaných opatrení v súlade s cieľmi a zameraním výzvy bude posudzované individuálne v rámci odborného hodnotenia žiadostí o projekt.