hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 54 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou výmena vnútorného osvetlenia v budove školy?

Výmena osvetlenia v budove za nové a úsporné osvetlenie patrí medzi „tvrdé“ opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy, ktoré však ako samostatné opatrenie nenapĺňa základný princíp oprávnenosti aktivít definovaný vo výzve, t. j. neplní priamo výchovno-vzdelávaciu funkciu.

V zmysle výzvy (kapitola 4 „Oprávnené aktivity“) budú podporované tie „tvrdé“ technické opatrenia, ktoré budú v synergii s „mäkkými“ opatreniami dlhodobo plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu.

Takéto opatrenie sa v zmysle výzvy považuje za oprávnené len v prípade, ak je doplnené o realizáciu ekoučebne alebo ekopedagogickej plochy, ktorá zabezpečí žiakom praktické vzdelávanie o význame tohto technického opatrenia vo vzťahu ku zmene klímy. 

Oprávnenosť a opodstatnenosť navrhovaných opatrení v súlade s cieľmi a zameraním výzvy bude posudzovaná individuálne v rámci odborného hodnotenia žiadostí o projekt.