hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 53 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou rekonštrukcia a rozšírenie ekoučebne? 

Rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej ekoučebne je považovaná za oprávnené „tvrdé“ technické opatrenie, ak je  realizovaná za účelom dosiahnutia cieľa projektu a očakávaného výstupu v súlade s výzvou a je vzájomne prepojená na plánované „mäkké“ opatrenie/a na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ktoré škola plánuje v rámci projektu realizovať.

Oprávnenosť výdavkov spojená s realizáciou každého navrhovaného opatrenia je posudzovaná v rámci odborného hodnotenia žiadosti o projekt, v zmysle kritérií uvedených v kapitole 5. „Oprávnené výdavky“.