hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 52 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou vyhotovenie lavičiek a drobného dreveného nábytku?

Oprávnenosť výdavkov sa posudzuje v kontexte cieľa projektu, navrhovaných projektových aktivít a podmienok oprávnenosti definovaných v kapitole 5 výzvy.

Vyhotovenie lavičiek a drobného dreveného nábytku môžu byť považované za oprávnené výdavky za predpokladu, že sú realizované ako zdôvodniteľná súčasť konkrétnej projektovej aktivity, za účelom dosiahnutia cieľa projektu a jeho očakávaného výstupu, v súlade s podmienkami tejto výzvy a v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti (kapitola 5 výzvy, čl. 8.2 Nariadenia).