hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 50 k ACC03

Je oprávnenou aktivitou budovanie zelenej strechy na školskej budove?

V zmysle výzvy (kapitola 4 „Oprávnené aktivity“) budú podporované tie „tvrdé“ technické opatrenia, ktoré budú v synergii s „mäkkými“ opatreniami dlhodobo plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu.

Budovanie zelenej strechy patrí medzi „tvrdé“ opatrenia na prispôsobovanie sa zmene klímy, ktoré však ako samostatné opatrenie nenapĺňa základný princíp oprávnenosti aktivít definovaný vo výzve, t.j. neplní priamo výchovno-vzdelávaciu funkciu.

Takéto opatrenie sa v zmysle výzvy považuje za oprávnené len v prípade, ak je doplnené o realizáciu ekoučebne alebo ekopedagogickej plochy, ktorá zabezpečí žiakom praktické vzdelávanie o význame tohto technického opatrenia vo vzťahu ku zmene klímy.

Oprávnenosť a opodstatnenosť navrhovaných opatrení v súlade s cieľmi a zameraním výzvy bude posudzovaná individuálne v rámci odborného hodnotenia žiadostí o projekt.