hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 48 k ACC03

Ak by projekt súvisel s vytvorením zelenej fasády na budove školy, môže žiadateľ zahrnúť do projektu aj výdavky na výmenu starých okien?

Správca programu neodporúča realizovať výmenu okien v rámci rekonštrukcie budovy ako samostatné opatrenie nakoľko toto opatrenie vo všeobecnosti nenapĺňa charakter edukačného opatrenia v kontexte cieľa a zamerania výzvy (kapitola 4 výzvy), t.j. takéto „tvrdé“ opatrenie neplní priamo výchovno-vzdelávaciu funkciu. 

Takéto opatrenie teda nie je odporúčané ale zároveň platí, že nie je ani automaticky považované za neoprávnené. 

Žiadateľ sa môže rozhodnúť realizovať aj takéto opatrenie, musí však dostatočne preukázať a zdôvodniť jeho opodstatnenosť. Zároveň platí, že musí byť splnená základná podmienka oprávnenosti, t.j. každé „tvrdé“ opatrenie  musí byť prepojené na „mäkké“ opatrenie a zároveň musí dlhodobo plniť aj výchovno-vzdelávaciu funkciu. V prípade, že ide o technické opatrenie, ktoré priamo výchovno-vzdelávaciu funkciu neplní, musí byť doplnené o realizáciu ekoučebne alebo ekopedagogickej plochy, ktorá zabezpečí žiakom praktické vzdelávanie o význame tohto technického opatrenia vo vzťahu ku zmene klímy (kapitola 4 výzvy).