hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 47 k ACC03

Ak vo fáze podania žiadosti o projekt nie je vyhotovená projektová dokumentácia a stavebné povolenie, sú výdavky súvisiace s ich vyhotovením oprávnené v žiadosti o projekt?  

Výdavky súvisiace so zhotovením projektu a stavebným povolením môžu byť považované za oprávnené len v rozsahu oprávnených projektových aktivít, ktoré sú realizované v rámci implementácie projektu. 

Je na zvážení žiadateľa, či v dostatočnej miere dokáže garantovať realizovateľnosť projektových aktivít v rámci oprávnenej dĺžky realizácie projektu, ktorá je maximálne 24 mesiacov. 

Hospodárnosť výdavkov, ako aj riziká spojené s realizovateľnosťou projektu, ktoré s technickou pripravenosťou projektu úzko súvisia, sú posudzované v rámci odborného hodnotenia projektu.