hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 46 k ACC03

Ak vo fáze podania žiadosti o projekt nie je vyhotovená projektová dokumentácia, či vydané stavebné povolenie, je postačujúce priložiť k žiadosti o projekt vizualizáciu (ako bude riešený projekt vyzerať po jeho realizácii)?

V zmysle výzvy žiadateľ nie je povinný mať vo fáze predloženia žiadosti o projekt vypracovanú príslušnú projektovú dokumentáciu, stavebné povolenie, príp. iné potrebné povolenia na realizáciu navrhovaných projektových aktivít.

Technická pripravenosť projektu je bodovo hodnotená v rámci odborného hodnotenia. To znamená, ak má žiadateľ už vyhotovený projekt, príp. aj potrebné povolenia, získa v odbornom hodnotení vyšší počet bodov. 

Žiadateľ v zmysle Príručky pre žiadateľa uvádza všetky okolnosti týkajúce sa vlastníckych vzťahov a potrebných povolení pre implementáciu projektu v časti 6. žiadosti o projekt „Právne otázky“ a dostupnú podpornú dokumentáciu k realizácii navrhovaných projektových aktivít, vrátane napr. aj Vami uvádzanej vizualizácie, v časti 11 žiadosti o projekt „Prílohy“.