hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 44 k ACC03

Je škola bez právnej subjektivity, ktorej zriaďovateľom je napríklad obec, oprávneným žiadateľom?

Áno. K žiadosti o projekt je potrebné doložiť súhlas zriaďovateľa s realizáciou projektových aktivít.