hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 42 k ACC03

Je potrebné v čase predloženia žiadosti o projekt dokladovať vlastnícke vzťahy súhlasom zriaďovateľa alebo postačuje aj súhlas správcu budovy školy?

Súhlas správcu budovy školy/školského areálu s realizáciou technických opatrení je v zmysle výzvy vo fáze predloženia žiadosti o projekt postačujúci, ak je to v súlade s oprávneniami a povinnosťami správcu k zverenému majetku. 

Vo vzťahu k povinnosti žiadateľa zabezpečiť realizovateľnosť a udržateľnosť projektu sa však odporúča, aby si žiadateľ už v čase predloženia žiadosti o projekt dôkladne preveril aj stanovisko zriaďovateľa a vlastníka budovy školy/školského areálu k realizácií navrhovaných technických opatrení v rámci projektu.