hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 41 k ACC03

Ako dokladovať vlastnícke vzťahy k školskému areálu, na ktorom má škola sídlo ak škola nie je jeho vlastníkom?

Ak škola nie je vlastníkom budov a pozemku v ktorom má sídlo, je potrebné doložiť podľa výzvy bodu 1, v ďalších podmienkach, 4e) súhlas zriaďovateľa, vlastníka, prípadne správcu budovy školy/školského areálu s realizáciou technických opatrení súvisiace s miestom realizácie aktivít projektu.