hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 37 k ACC03

Akým spôsobom a či vôbec sa má realizovať verejné obstarávanie na externé dodávky tovarov a služieb? Musí škola realizovať verejné obstarávanie v zmysle Slovenskej legislatívy?

Základná a stredná škola ako oprávnený žiadateľ, a zároveň verejný obstarávateľ je povinná pri obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác postupovať podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, nakoľko sa jedná o poskytovanie okrem grantov Nórskeho kráľovstva aj spolufinancovania zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v zmysle nariadenia o implementácií nórskeho finančného mechanizmu je správca programu povinný sa ubezpečiť, že je dodržiavaná príslušná miestna a národná legislatíva a legislatíva Európskej únie.