hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 36 k ACC03

Bude možné v rámci výzvy na doplnenie meniť aj iné časti žiadosti o projekt, ktoré vo výzve na doplnenie nebudú uvedené? 

V rámci výzvy na doplnenie je žiadateľ oprávnený meniť len tie časti, ktoré priamo súvisia s výzvou na doplnenie, ostatné časti musia byť nezmenené.