hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 33 k ACC03

Čo predstavujú „priame oprávnené výdavky na zamestnancov“? 

Priame oprávnené výdavky na zamestnancov žiadateľa, resp. partnera predstavujú celkovú cenu práce, t. j. hrubé mzdy za zamestnancov a povinné odvody zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, a zároveň priamo súvisia s oprávnenými aktivitami vykonávanými na projekte v zmysle projektovej zmluvy.