hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 32 k ACC03

Je náhrada miezd oprávneným výdavkom? 

Oprávnené sú v zmysle výzvy personálne výdavky, ktoré súvisia s prípravou dokumentácie k novým učebným osnovám, prezentáciám, zvyšovaniu povedomia študentov o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy a sú priamo previazané na projektové aktivity alebo riadenie projektu. 

Náhrada mzdy za samotné vyučovanie nie je v rámci výzvy oprávnený personálny výdavok.