hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 31 k ACC03

Je možné predĺženie uzávierky výzvy na predkladanie žiadostí o projekt? 

Zmena dátumu uzávierky výzvy zo strany správcu programu je možná za predpokladu, ak nastanú skutočnosti uvedené v Kapitole 7.3.1 Systému riadenia Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu pre programové obdobie 2014 – 2021 v platnom znení, t. j. ak: