hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 28 k ACC03

V časti Rozpočet v žiadosti o projekt je definovaný maximálny počet aktivít osem. Je potrebné zahrnúť do týchto ôsmich aktivít všetky aktivity, t.j. „mäkké“, „tvrdé“, osvetové i propagačné?

Áno, v rámci žiadosti o projekt je možné vyčleniť maximálne osem aktivít, ktoré vedú k dosiahnutiu indikátorov projektu, t.j. všetky povinné „mäkké“, „tvrdé“, osvetové i propagačné aktivity príp. ďalšie aktivity nad rámec povinných aktivít. Realizované aktivity majú byť edukačného charakteru. (Len riadenie projektu sa uvádza ako ďalšia samostatná aktivita projektu.)