hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 27 k ACC03

Je možné realizovať „tvrdé“ aktivity projektu na území CHKO?

Nie je možné realizovať „tvrdé“ aktivity na území CHKO, pretože vo Výzve s kódom ACC03 je presne stanovené, že „tvrdé“ opatrenia sa majú realizovať len vo vnútorných a/alebo vonkajších priestoroch školy a v školských areáloch so zameraním na zmierňovanie a/alebo prispôsobovanie sa zmene klímy, bod 4. „Tvrdé“ aktivity nie je možné realizovať na území CHKO ani v prípade, že CHKO bude partnerom projektu.