hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 7 k ACC01/ACC02

Je zapojenie partnerov z prispievateľských štátov/Nórska do projektu povinné?

Partnerstvo na úrovni projektu so subjektami z prispievateľských štátov/Nórska predstavuje pridanú hodnotu projektu, nie je povinnou podmienkou v rámci realizácie projektu. Projekty so zapojením subjektov z prispievateľských štátov sú však bodovo zvýhodnené v rámci kritérií odborného hodnotenia pre bilaterálnu oblasť. Kritériá v tejto hodnotenej oblasti nie sú započítané do minimálneho potrebného počtu bodov.