hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 6 k ACC01/ACC02

Môže byť minimálna výška žiadaného grantu nižšia ako 500 000 EUR?

Minimálna výška grantu, o ktorú môže žiadateľ  žiadať, je v zmysle výzvy stanovená na úrovni 500 000 EUR a nemôže byť nižšia. Ak žiadateľ nedodrží požadovanú minimálnu výšku grantu, bude vo formulári žiadosti o projekt na to upozornený automatickým hlásením chyby pre nastavenie rozpočtu projektu. Nedodržanie minimálnej výšky žiadaného grantu sa v zmysle výberových kritérií považuje za nesplnenie kritéria oprávnenosti žiadosti o projekt.