hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 4 k ACC01/ACC02

Je žiadateľ povinný v rámci projektu realizovať také aktivity, ktoré prispejú k dosiahnutiu/naplneniu všetkých indikátorov programu v rozsahu minimálnych požiadaviek definovaných vo výzve?

Indikátory programu predstavujú merateľné ukazovatele projektu a sú v rámci projektu povinné. Oprávnený projekt musí spĺňať minimálne požiadavky pre všetky indikátory programu, ktoré stanovuje výzva.