hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 30 k ACC01/ACC02

Je možné do plnenia povinného merateľného ukazovateľa „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“ zahrnúť aj opatrenia, ktoré bude žiadateľ realizovať v rámci projektov financovaných z iných zdrojov? 

 

Opatrenia, ktoré žiadateľ realizuje v rámci iných projektov, nemôžu byť zahrnuté do projektových aktivít v žiadosti o projekt, ktorú žiadateľ predkladá v rámci výzvy ACC01 alebo ACC02.

Môže však byť započítaný príspevok opatrení, ktoré žiadateľ realizuje z iných zdrojov v rámci iných projektov, k cieľovej hodnote povinného indikátora projektu „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“, a to pri splnení nasledovných podmienok: