hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 28 k ACC01/ACC02

Z akej sumy sa počíta minimálna 5%-á miera spolufinancovania? Je povinná účasť partnera na spolufinancovaní projektu?

Spolufinancovanie projektu sa počíta z celkových oprávnených výdavkov (COV). Účasť partnera na spolufinancovaní projektu nie je povinná.