hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 27 k ACC01/ACC02

Ako si má žiadateľ zvoliť výzvu (ACC01 / ACC02), v rámci ktorej vypracuje a predloží projekt?

Je na rozhodnutí žiadateľa, v rámci ktorej z výziev spadajúcich pod Výsledok programu 1.1 (t. j. výzva na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 a výzva na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02) žiadosť o projekt predloží.

V prípade aplikácie partnerstva so subjektami z donorských štátov je však potrebné mať na zreteli, že v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC01 financovanej z Grantov EHP a Štátneho rozpočtu SR sú oprávnenými subjekty z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska ako prispievateľských štátov a v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o projekt kód ACC02 financovanej z Nórskych grantov a Štátneho rozpočtu SR sú oprávnenými subjekty výlučne z Nórska ako prispievateľského štátu.