hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 25 k ACC01/ACC02

Môže žiadateľ do projektu zaradiť aj aktivitu, ktorá bude financovaná z iného finančného mechanizmu ako je FM EHP a NFM?

V Prílohe 4 výzvy (Príklady oprávnených opatrení) je uvedené, že je na rozhodnutí žiadateľa, ako bude koncipovať projekt, t. j. na ktoré oblasti zameria akčný plán a následne ktoré konkrétne opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy bude v rámci projektu realizovať z grantov EHP. Z uvedeného vyplýva, že zaradenie aktivít, ktoré sú úplne financované z iného finančného mechanizmu a nie sú financované z grantov EHP alebo Nórskych grantov do projektu, nie je oprávnené.

Aktivity financované z iných zdrojov je možné uviesť v akčnom pláne. Žiadateľ však musí dodržať podmienky výzvy, t.j. aktivity financované z iných zdrojov uvedené v akčnom pláne musia byť nad rámec minimálne požadovaného počtu 15 opatrení realizovaných z grantov EHP. Vzájomná komplementarita, resp. synergia navrhovaných aktivít v rámci projektu s aktivitami plánovanými/realizovanými z iných finančných zdrojov a ich prípadný príspevok k spoločnému cieľu/ merateľnému indikátoru bude posudzovaná individuálne v rámci odborného hodnotenia žiadostí o projekt.