hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 24 k ACC01/ACC02

Je žiadateľ oprávnený vo svojej žiadosti doplniť/použiť „vlastné“ opatrenie, ktoré nie je konkrétne uvedené v Prílohe č. 4 výzvy, avšak patrí medzi opatrenia na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy?

Áno, žiadateľ si môže zvoliť aj vlastné opatrenia, ktoré prispejú k cieľu, výsledkom a výstupu programu v rámci tejto výzvy. Akékoľvek navrhnuté opatrenie však musí byť kvantifikovateľné prostredníctvom merateľných ukazovateľov definovaných pre výzvu (príloha 4 výzvy „Príklady oprávnených opatrení“) v zmysle podmienok výzvy.