hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 20 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať zníženie emisií skleníkových plynov v prípade, že žiadateľ plánuje v projekte realizovať novostavbu?

Odhad zníženia emisií skleníkových plynov musí vychádzať z porovnania stavu emisií z určitého zdroja emisií pred realizáciou opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov a po realizácii týchto opatrení.

Samotná realizácia novostavby teda neprispieva k zníženiu emisií skleníkových plynov. Deklarovanie zníženia emisií skleníkových plynov by bolo možné len v prípade, ak by novostavba nahrádzala pôvodnú starú budovu, t.j. odhad zníženia emisií skleníkových plynov by vychádzal zo vzájomného porovnania produkcie emisií zo starej a novej budovy.