hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 19 k ACC01/ACC02

Ak súčasťou projektu je samotná tvorba akčného plánu akou formou má zdokladovať povinnú prílohu č. 2 k žiadosti o projekt?

Vypracovanie akčného plánu je v rámci žiadosti o projekt povinnou aktivitou. Ako je uvedené v Prílohe č. 3 výziev, v rámci žiadosti o projekt sa nevyžaduje predložiť kompletný akčný plán; finálnu verziu akčného plánu žiadateľ dopracuje a skompletizuje v rámci projektu ako povinnú zložku výsledku projektu. Štruktúra akčného plánu je na rozhodnutí žiadateľa; zahrnutie minimálnych atribútov uvedených v Prílohe č. 3 výziev je bodovo hodnotené. Minimálne atribúty akčného plánu zohľadňuje o. i. aj obsah samostatného akčného plánu v oblasti zmeny klímy na úrovni mesta podľa dokumentu Guiding Principles for Climate City Planning Action.

Žiadateľ teda vo fáze žiadosti o projekt predkladá ako povinnú prílohu rozpracovaný akčný plán, ktorý obsahuje základné informácie v zmysle minimálnych atribútov, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 3. Detailné rozpracovanie jednotlivých bodov akčného plánu predstavuje samostatnú aktivitu v rámci implementácie projektu.