hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 17 k ACC01/ACC02

Aké vekové, respektíve veľkostné rozmery stromov je možné pri výpočte záchytu CO2 použiť? Je možné pre výpočet záchytu CO2 použiť veľkostné hodnoty stromov, ktoré dosiahnu až v dospelosti?

Žiadateľ je povinný rešpektovať spôsob stanovenia cieľovej hodnoty pre uvedený indikátor v zmysle výzvy (kapitola 2 „Očakávania a výsledkový rámec“), t.j. „Celkový odhad zníženia emisií skleníkových plynov (CO2 and CO2 ekvivalent ostatných skleníkových plynov) vyjadrený ako sumárne zníženie emisií CO2 od ukončenia opatrení v rámci projektu vrátane obdobia udržateľnosti projektu.“

Stanovenie cieľovej hodnoty, resp. príspevku k cieľovej hodnote pre uvedený indikátor nad rámec vyššie uvedeného postupu sa považuje za neoprávnené.

Je na rozhodnutí žiadateľa, či bude konkrétne tieto opatrenia na záchyt uhlíka v rámci projektu realizovať. Zároveň je na žiadateľovi do akej miery dôveryhodne preukáže zohľadnenie príspevku týchto opatrení k cieľovej hodnote povinného indikátora „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“. Dôveryhodnosť takéhoto zdroja, ako aj vhodnosť navrhovaného opatrenia vo vzťahu k deklarovanej cieľovej hodnote povinného indikátora „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“ bude individuálne posudzovaná v rámci kritérií odborného hodnotenia.