hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 16 k ACC01/ACC02

Akým spôsobom je potrebné preukázať odhadované ročné zníženie emisií CO2 pre opatrenia na zvýšenie záchytu uhlíka, napríklad zvýšenie záchytu uhlíka formou výsadby stromov?

V prípade, že žiadateľ plánuje v rámci projektu realizovať výsadbu stromov ako mitigačné opatrenie a zároveň plánuje vykazovať merateľný príspevok tohto opatrenia k dosiahnutiu minimálne požadovanej cieľovej hodnoty pre „Odhadované ročné zníženie emisií CO2“, je na žiadateľovi, aby predložil dôveryhodný zdroj, ktorým preukáže spôsob odhadu zníženia emisií CO2.

Dôveryhodnosť takéhoto zdroja, ako aj vhodnosť navrhovaného opatrenia bude individuálne posudzovaná v rámci kritérií odborného hodnotenia. V tomto kontexte Správca programu neuvádza vo výzve žiadne záväzné ani odporúčané metodiky.