hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 14 k ACC01/ACC02

Sú náklady na vypracovanie energetického auditu ako povinnej prílohy žiadosti o projekt oprávnené?

Náklady na vypracovanie energetického auditu ako povinnej prílohy žiadosti o projekt nie sú v zmysle výzvy oprávnené, pretože nespĺňajú podmienku oprávnenosti z časového hľadiska, t. j. vznikli pred schválením projektu a dátumom rozhodnutia o pridelení grantu, ak projektová zmluva neuvádza neskorší dátum.