hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 10 k ACC01/ACC02

Je projektová dokumentácia bez realizácie prác v projekte oprávneným výdavkom v rámci žiadosti o projekt?

Samotná projektová dokumentácia bez realizácie prác v projekte nie je oprávnený výdavok, nakoľko nespĺňa podmienku priameho prepojenia a súvisu s cieľom, výstupmi a očakávanými výsledkami projektu v zmysle výzvy.