hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 8 k implementácii projektu

V prípade, že prijímateľ disponuje informáciami o cene zákazky na rovnaký predmet obstarania z internetových prehliadačov, CRZ a pod. je potrebné predkladať prílohu č. 1 (konflikt záujmov) aj pri zákazkách do 20 000 EUR bez DPH?

Pri zákazkách do 20 000 EUR bez DPH sa vyžaduje predložiť prílohu č. 1 len v prípade, ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, a teda je povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie a za týmto účelom predložiť aj tabuľku pre overenie konfliktu záujmov a koordinácie ponúk (Príloha č. 1 k Príručke pre prijímateľa a projektového partnera).