hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 7 k implementácii projektu

Vyžaduje sa mať zmluvný vzťah pri zákazkách nad 5 000 EUR bez DPH?

Pri zákazkách nad 5 000 EUR bez DPH odporúča Správca programu uzatvoriť s dodávateľom tovaru, poskytovateľom služby, realizátorom stavebných prác zmluvný vzťah.