hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 3 k implementácii projektu

Čo ak nastane zmena osôb na strane prijímateľa, ktoré sú zapojené do riadenia projektu?

Z hľadiska implementácie projektu, v súlade s časťou 12.2.2, bod 1), písm. a) Príručky pre prijímateľa a projektového partnera v rámci Programu SK-Klíma v platnom znení (ďalej iba „Príručka“), sa zmena osôb zapojených do riadenia projektu (projektového koordinátora a účtovníka) považuje za nepodstatnú zmenu, na ktorú sa vzťahuje len oznamovacia povinnosť a súhlas Správcu programu sa nevyžaduje. Oznamovacou povinnosťou sa rozumie zaslanie informácie o zmene príslušnému projektovému manažérovi Správcu programu, ktorému bol projekt pridelený, pričom je postačujúce mu zaslať túto informáciu e-mailom.