hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 17 k implementácii projektu

Čo znamená kolúzne správanie vo verejnom obstarávaní a ako tomu zamedziť?

Kolúzne správanie je také konanie, ktoré vedie k obmedzeniu súťaže, alebo vyvolá dôvodnú pochybnosť o férovosti súťaže. Akúkoľvek spoluprácu medzi uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, osobami zapojenými do procesu verejného obstarávania a ďalšími aktérmi, či už s vedomím alebo bez vedomia verejného obstarávateľa. Konkrétne môže ísť o dohodu o cenách, dohodu o rozdelení trhu, dohodu o víťaznej ponuke (tzv. bid rigging) a ďalšie. Prijímateľ sa zaväzuje všetkými dostupnými prostriedkami zamedziť kolúznemu správaniu vo verejnom obstarávaní. Medzi vhodné nástroje na zmiernenie rizika patria: