hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

FAQ 17 k implementácii projektu

Čo znamená kolúzne správanie vo verejnom obstarávaní a ako tomu zamedziť?

Kolúzne správanie je také konanie, ktoré vedie k obmedzeniu súťaže, alebo vyvolá dôvodnú pochybnosť o férovosti súťaže. Akúkoľvek spoluprácu medzi uchádzačmi vo verejnom obstarávaní, osobami zapojenými do procesu verejného obstarávania a ďalšími aktérmi, či už s vedomím alebo bez vedomia verejného obstarávateľa. Konkrétne môže ísť o dohodu o cenách, dohodu o rozdelení trhu, dohodu o víťaznej ponuke (tzv. bid rigging) a ďalšie. Prijímateľ sa zaväzuje všetkými dostupnými prostriedkami zamedziť kolúznemu správaniu vo verejnom obstarávaní. Medzi vhodné nástroje na zmiernenie rizika patria:

a) zamedzenie osobným stretnutiam uchádzačov pri obhliadke

b) pri komunikácii (napr. vysvetlenia) sa snažiť anonymizovať údaje

c) externistov pri vedení tendrov zapájať len v nevyhnutnej miere

d) zabezpečiť najširšiu súťaž, t. j. neobmedzovať počet účastníkov

e) user-friendly prístup – neodrádzať potenciálnych účastníkov

f) hrozba sankciami za bid-rigging https://www.antimon.gov.sk/bid-rigging/