hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 15 k implementácii projektu

Drobný nákup - je potrebné aj pri takomto priamom nákupe archivovať prieskum trhu v rámci dodržania princípu hospodárnosti?

Správca programu odporúča, aby prijímateľ vhodným spôsobom dokumentoval a archivoval dodržanie princípu hospodárnosti pri každom vzniknutom výdavku. Správca programu je oprávnený vyzvať prijímateľa na preukázanie dodržania princípu hospodárnosti pri každom výdavku.