hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 14 k implementácii projektu

Aké je neobvykle dokonalá ponuka?

Neobvykle dokonalá ponuka je jednou z indícií kolúzneho správania. Pod neobvykle dokonalou ponuka možno rozumieť takú ponuku, ktorá identicky kopíruje požiadavky stanovené verejným obstarávateľom vo vyhlásenom verejnom obstarávaní, napríklad súťažná suma zákazky je identická s určenou predpokladanou hodnotou zákazky, nie je možné identifikovať žiadne formálne či iné nedostatky v zaslanej dokumentácii, čiže je podozrivo presne podľa predstáv verejného obstarávateľa.