hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 13 k implementácii projektu

Je možné zákazky do 5 000 EUR bez DPH obstarať formou objednávky, a teda sa nevyžaduje uzavretie zmluvy?

Pre zákazky, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako 5 000 EUR bez DPH je zo strany Správcu programu akceptované obstaranie tovaru, služby, alebo stavebných prác prijímateľom formou objednávky, ktorá nahrádza zmluvný vzťah. Uzavretie zmluvného vzťahu formou zmluvy sa však vyžaduje pre všetky zákazky, ktorých predpokladaná hodnota zákazky presahuje 5 000 EUR bez DPH.