hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 12 k implementácii projektu

Akým spôsobom je potrebné zabezpečiť referenciu, resp. označovať účtovné doklady, faktúry v súvislosti s projektom?

Správca programu odporúča uvádzať na účtovných dokladoch súvisiacich s projektom v súlade so spôsobom označovania účtovných dokladov, ktorý je definovaný v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v časti 14.1. uvádzať text: „Výdavok súvisí s projektom <číslo projektu> financovaným z Grantov EHP/Nórska a štátneho rozpočtu SR“. Dôležité je uviesť správny finančný mechanizmus, ktorý projekt spolufinancuje, t.j. Granty EHP alebo Granty Nórska. Prijímateľ môže doplniť, resp. označiť účtovný doklad aj napr. vyrobenou pečiatkou s referujúcim textom, prípadne aj logom príslušného finančného mechanizmu a symbolom štátneho znaku.