hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 10 k implementácii projektu

Akým dokumentom je možné preukázať štandardnú mzdovú politiku zamestnávateľa?

Za dokument preukazujúci štandardnú (obvyklú) mzdovú politiku zamestnávateľa je možné považovať platovú inventúru. Pod obvyklou štandardnou mzdovou politikou sa rozumejú bežne zaužívané mzdové podmienky, príp. spôsob odmeňovania zamestnancov, ktorými sa daná organizácia systematicky riadi (napr. v rámci vnútorných predpisov).